analogna fazna modulacija


analogna fazna modulacija
continuous phase modulation
* * *
• continuous phase modulation

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.